W dniu 14 maja 2018 z inicjatywy Dyrektora Zakładu Kujawy została zorganizowana akcja 6S w obszarze terenów zielonych wokół budynku administracyjnego.

Akcja objęła m.in:

  • przycinanie krzewów
  • ścinanie gałęzi
  • koszenie trawy
  • grabienie trawy i liści
  • zamiatanie chodników
  • pielenie, uzupełnienie kory

Po 5 godzinnej pracy mieliśmy chwilę na odpoczynek i smaczny posiłek na świeżo skoszonej trawie.

W akcji wzięli udział pracownicy administracji, dozoru, sprzedaży i produkcji, którzy mogli odejść od swoich stanowisk pracy.