Do Targów Autostrada

8-5-2018

Telefon kontaktowy lokalnych społeczności
24 h/dobę, 7 dni w tygodniu
697 093 795

Nasze Produkty

Wapno palone w bryłach

Wapno w bryłach powstaje z przerobu skał wapiennych poddanych procesowi kontrolowanego wypału i odsiewania mechanicznego. Znajduje zastosowanie w hutnictwie jako topik, w przemyśle chemicznym do produkcji karbidu, w przemysle celulozowo-papierniczym, w przemysle sodowym oraz w ochronie środowiska, jak również w rolnictwie i ogrodnictwie.

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
wapno palone w bryłach 0-3 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki Załącznik do Karty Charakterystyki CaO – wstęp
Scenariusz Narażenia 9.1
Scenariusz Narażenia 9.2
Scenariusz Narażenia 9.3
Scenariusz Narażenia 9.4
Scenariusz Narażenia 9.5
Scenariusz Narażenia 9.6
Scenariusz Narażenia 9.7
Scenariusz Narażenia 9.8
Scenariusz Narażenia 9.9
Scenariusz Narażenia 9.10
Scenariusz Narażenia 9.11
Scenariusz Narażenia 9.12
Scenariusz Narażenia 9.13
Scenariusz Narażenia 9.14
Scenariusz Narażenia 9.15
Scenariusz Narażenia 9.16
1487-CPR-096-01 Zakres Certyfikatu ZKP
wapno palone w bryłach 2-8 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01 Zakres Certyfikatu ZKP
wapno palone w bryłach 2-20 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01 Zakres Certyfikatu ZKP
wapno palone w bryłach 10-50 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01 Zakres Certyfikatu ZKP
wapno palone w bryłach 20-60 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01 Zakres Certyfikatu ZKP
wapno palone w bryłach 20-80 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01 Zakres Certyfikatu ZKP
wapno palone w bryłach 30-80 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01 Zakres Certyfikatu ZKP
wapno palone w bryłach 40-80 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01 Zakres Certyfikatu ZKP
Zakład Kujawy
wapno palone w bryłach Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2017.04.05)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.04.06)
Karta Charakterystyki Załącznik do Karty Charakterystyki CaO – wstęp
Scenariusz Narażenia 9.1
Scenariusz Narażenia 9.2
Scenariusz Narażenia 9.3
Scenariusz Narażenia 9.4
Scenariusz Narażenia 9.5
Scenariusz Narażenia 9.6
Scenariusz Narażenia 9.7
Scenariusz Narażenia 9.8
Scenariusz Narażenia 9.9
Scenariusz Narażenia 9.10
Scenariusz Narażenia 9.11
Scenariusz Narażenia 9.12
Scenariusz Narażenia 9.13
Scenariusz Narażenia 9.14
Scenariusz Narażenia 9.15
Scenariusz Narażenia 9.16
wapno palone w bryłach w big bagach Karta produktu Karta Charakterystyki

Wapno palone mielone

Produkt, którego głównym składnikiem jest tlenek wapniowy CaO, otrzymywany przez równomierne wypalanie kamienia wapiennego w temperaturze 900-1300°C, a następnie zmielonego w młynie. Wyrób ten spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 459-1:2012.Wapno mielone stosowane jest do produkcji betonów komórkowych, do produkcji cegły wapienno-piaskowej, w drogownictwie, w hutnictwie, w przemyśle chemicznym, w przemyśle energetycznym jako sorbent do odsiarczania spalin, w ochronie środowiska oraz w inne gałęziach przemysłu.

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
wapno palone mielone wysokoreaktywne Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki Załącznik do Karty Charakterystyki CaO – wstęp
Scenariusz Narażenia 9.1
Scenariusz Narażenia 9.2
Scenariusz Narażenia 9.3
Scenariusz Narażenia 9.4
Scenariusz Narażenia 9.5
Scenariusz Narażenia 9.6
Scenariusz Narażenia 9.7
Scenariusz Narażenia 9.8
Scenariusz Narażenia 9.9
Scenariusz Narażenia 9.10
Scenariusz Narażenia 9.11
Scenariusz Narażenia 9.12
Scenariusz Narażenia 9.13
Scenariusz Narażenia 9.14
Scenariusz Narażenia 9.15
Scenariusz Narażenia 9.16
1487-CPR-096-01 Atest PZH
wapno palone mielone lekkopalone Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01
wapno palone mielone średniopalone Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01
wapno palone mielone ostropalone Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.12.20)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-01
Zakład Kujawy
wapno palone mielone luz Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2017.04.05)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.04.06)
Karta Charakterystyki Załącznik do Karty Charakterystyki CaO – wstęp
Scenariusz Narażenia 9.1
Scenariusz Narażenia 9.2
Scenariusz Narażenia 9.3
Scenariusz Narażenia 9.4
Scenariusz Narażenia 9.5
Scenariusz Narażenia 9.6
Scenariusz Narażenia 9.7
Scenariusz Narażenia 9.8
Scenariusz Narażenia 9.9
Scenariusz Narażenia 9.10
Scenariusz Narażenia 9.11
Scenariusz Narażenia 9.12
Scenariusz Narażenia 9.13
Scenariusz Narażenia 9.14
Scenariusz Narażenia 9.15
Scenariusz Narażenia 9.16
wapno palone mielone kruszone Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2017.04.05)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.04.06)
Karta Charakterystyki

WAPNO HYDRATYZOWANE

Popularnie zwane hydratem, swoją drugą nazwę – budowlane – zawdzięcza szerokiemu zastosowaniu w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych. Chemicznie jest to diwodorotlenek wapnia. Hydrat jest produktem końcowym powstałym poprzez „gaszenie” wodą wapna palonego kruszonego w urządzeniach zwanych hydratorami. Zanim trafi do zbiorników (silosów), skąd sprzedawane jest luzem lub podawane na pakowarki workowe, poddawane jest procesowi separacji (oddzielanie grubych, nie w pełni uwodnionych frakcji). Zabieg ten pozwala otrzymać najwyższej jakości produkt w postaci białego proszku spełniającego wszystkie wymagania normy PN-EN 459-1:2012. Wapno hydratyzowane ma swoje zastosowanie w budownictwie do zapraw murarskich i tynkarskich, w produkcji chemii budowlanej (m.in. do gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich, do produkcji farb mineralnych), w ochronie środowiska (m.in. do uzdatniania wody pitnej). Odbiorcami wapna hydratyzowanego są więc składy budowlane, hurtownie materiałów budowlanych, producenci suchych zapraw murarskich, zakłady wodociągowe i gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa robót drogowych, elektrownie i inne.
Odbiorcy przemysłowi najczęściej zainteresowani są zakupem luzu, z kolei hurtownie budowlane preferują zakup wapna w workach

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
wapno hydratyzowane Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych
(obowiązująca od 2017.02.15)
Karta Charakterystyki Karta charakterystyki Ca_OH_2 – wstęp do załącznika
Scenariusz Narażenia 9.1
Scenariusz Narażenia 9.2
Scenariusz Narażenia 9.3
Scenariusz Narażenia 9.4
Scenariusz Narażenia 9.5
Scenariusz Narażenia 9.6
Scenariusz Narażenia 9.7
Scenariusz Narażenia 9.8
Scenariusz Narażenia 9.9
Scenariusz Narażenia 9.10
Scenariusz Narażenia 9.11
Scenariusz Narażenia 9.12
Scenariusz Narażenia 9.13
Scenariusz Narażenia 9.14
Scenariusz Narażenia 9.15
Scenariusz Narażenia 9.16
1487-CPR-096-01 Atest PZH
wapno wysokowapniowe do uzdatniania wody Karta produktu Nie Atest PZH
High quality hydrated lime – SuperBielik Karta produktu 4/S/W/16 1487-CPR-096-01 Atest PZH
Zakład Kujawy
wapno hydratyzowane Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2017.04.05)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.04.06)
Karta Charakterystyki Karta charakterystyki Ca_OH_2 – wstęp do załącznika
Scenariusz Narażenia 9.1
Scenariusz Narażenia 9.2
Scenariusz Narażenia 9.3
Scenariusz Narażenia 9.4
Scenariusz Narażenia 9.5
Scenariusz Narażenia 9.6
Scenariusz Narażenia 9.7
Scenariusz Narażenia 9.8
Scenariusz Narażenia 9.9
Scenariusz Narażenia 9.10
Scenariusz Narażenia 9.11
Scenariusz Narażenia 9.12
Scenariusz Narażenia 9.13
Scenariusz Narażenia 9.14
Scenariusz Narażenia 9.15
Scenariusz Narażenia 9.16

Mączki Wapienne

Produkt otrzymywany poprzez zmielenie do wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego. Głównym jej składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Mączka wapienna stosowana jest: w przemyśle szklarskim, jako wypełniacz do produkcji bitumicznych mas drogowych, w produkcji chemii budowlanej (m.in. do gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich, klejów i fug), w przemyśle energetycznym jako sorbent do odsiarczania spalin, w przemyśle tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych jako wypełniacz i nośnik, w przemyśle paszowym jako składnik pasz i premiksów.

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
kreda techniczna Karta produktu Brak Karta Charakterystyki Brak
mączka drobnoziarnista Karta produktu Brak Karta Charakterystyki
mączka gruboziarnista Karta produktu Brak Karta Charakterystyki
mączka supergruba Karta produktu Brak Karta Charakterystyki
kreda pastewna Karta produktu Brak Karta Charakterystyki Atest Weterynaryjny

Kamień wapienny

Kamień wapienny otrzymywany jest w wyniku obróbki mechanicznej skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych, w których zawartość głównego składnika: węglanu wapnia CaCO3 stanowi co najmniej 96% ogólnego ciężaru składników skały. Kamień wapienny znajduje zastosowanie jako surowiec w procesie wypału wapna, przy produkcji stali i surówki, produkcji cementu, produkcji mączek i wypełniaczy wapiennych.

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
kamień wapienny 0-4 mm Karta produktu Nie potrzeba Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kamień wapienny 8-16 mm Karta produktu Nie potrzeba Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kamień wapienny 40-80 mm Karta produktu Nie potrzeba Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kamień 80-150 mm do robót hydrotechnicznych Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31) 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP

Kruszywa do budownictwa

Kruszywa naturalne do betonu otrzymywane przez przekruszenie i rozsortowanie pożądanej frakcji. Kruszywo wieku dewońskiego, zbudowane z wapienia pelitowego o teksturze zbitej. Dzięki procesowi płukania grysy pozbawione są wtrąceń ilastych.

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Kopalnia Targowica
kruszywo naturalne bazaltowo – turfowe o ciągłym uziarnianiu 0-31,5 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne bazaltowo – turfowe o ciągłym uziarnianiu 0-63 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 2-8 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 8-16 Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
kruszywo 0-2 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 0-4 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 0-31,5 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 2-8 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 2-16 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 4-8 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 4-11 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 4-16 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 8-11 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 8-16 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 16-22 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 16-31,5 mm do betonu Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP

Kruszywa do drogownictwa

Kruszywa naturalne do mieszanek bitumicznych i nawierzchni otrzymywane przez przekruszenie i rozsortowanie pożądanej frakcji. Kruszywo wieku dewońskiego, zbudowane z wapienia pelitowego o teksturze zbitej. Dzięki wysokiej zawartości węglanu wapnia CaCO3, kruszywo wapienne charakteryzuje się wysoką zasadowością korzystnie wpływając na przyczepność asfaltu w mieszankach. Dodatkowo jasna barwa kruszywa powoduje efekt rozjaśnienia nawierzchni drogowej.

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Kopalnia Targowica
kruszywo naturalne bazaltowo – turfowe o ciągłym uziarnianiu 0-31,5 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne bazaltowo – turfowe o ciągłym uziarnianiu 0-63 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne drobne 0-2 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 2-5 mm (niepłukane) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 2-5 mm (płukane) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 5-8 mm (niepłukane) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 5-8 mm (płukane) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 8-11 mm Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 11-16 Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne grube 16-22 Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0-5 Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.02.05) Karta Charakterystyki 1023-CPR-0384F Zakres Certyfikatu ZKP
Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
kruszywo 0-2 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 0-4 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 0-31,5 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 0-63 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 2-8 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 2-16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 4-8 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 4-11 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 4-16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 8-11 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 8-16 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 16-22 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 16-31,5 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 31,5-63 mm do mieszanek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 0-31,5 mm do mieszanek niezwiązanych Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
kruszywo 0-63 mm do mieszanek niezwiązanych Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.01.31)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
wypełniacz dodany do miesznek bitumicznych i nawierzchni Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca do 2016.05.03)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2016.05.04)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.02.15)
Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2018.01.10)
Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP
wypełniacz mieszany do miesznek bitumicznych i nawierzchni Deklaracja Właściwości Użytkowych (obowiązująca od 2017.03.23) Karta Charakterystyki 1487-CPR-096-02 Zakres Certyfikatu ZKP

WAPNO NAWOZOWE TLENKOWE

Zastosowanie

Wapno nawozowe przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury, żyzności
i składu chemicznego. Można je stosować na wszystkich glebach, jednak w przypadku wapna tlenkowego zalecane jest przede wszystkim na gleby cięższe i zlewne, których odczyn zmienia się bardzo powoli a gleby te odznaczają się wysoką zdolnością buforową. Z uwagi na dużą koncentrację tlenku wapnia, wapno tlenkowe stosuje się w niższych dawkach w porównaniu z wapnem węglanowym
Należy pamiętać, aby wysiew wapna tlenkowego następował na suchą glebę, podczas słonecznej pogody, z uwagi na jego wysoką higroskopijność. Natychmiast po wysianiu wapna tlenkowego należy je wymieszać z glebą.

Konfekcjonowanie

Wapno nawozowe jest dostępne luzem bezpośrednio na środki transportowe oraz na zamówienie w workach typu „big-bag”.

Składowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem.

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
AgroBIELIK 50, Wapno nawozowe odmiana 04, 50% CaO (węglanowe)
AgroBIELIK 70, Wapno nawozowe odmiana 02 (tlenkowe), luz Karta Charakterystyki
Zakład Kujawy
AgroBIELIK 90, Wapno nawozowe odmiana 01, 90% CaO (tlenkowe) Karta Produktu
AgroBIELIK 60, Wapno nawozowe odmiana 03, 60% CaO (tlenkowe) Karta Produktu Karta Charakterystyki
AgroBIELIK 50, Wapno nawozowe odmiana 04, 50% CaO, luz Karta Produktu Karta Charakterystyki

Spoiwa

Spoiwo TRZUSKAR jest mineralnym spoiwem hydraulicznym złożonym z materiałów wiążących i aktywnych wypełniaczy pucolanowych. Spoiwo TRZUSKAR wytwarzane jest na bazie:
– wapna palonego mielonego z przerobu skał wapiennych,
– popiołów lotnych ze spalania węgli,
– dodatków drugorzędnych.
Spoiwo TRZUSKAR jest przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej (do ulepszenia gruntów słabych i gruntów przydatnych z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów, do ulepszonego podłoża nawierzchni, do dolnych warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi kruszyw i mieszanek) jak również może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym (przy niwelacji i makroniwelacji terenów, przy dostosowaniu do wymagań ochrony środowiska gruntów lub surowców, do likwidacji zagrożeń pożarowych, do budowy dróg i ciągów pieszo-jezdnych, do budowy dróg wewnętrznych).

Produkt (nazwa handlowa) Karta produktu Deklaracja Właściwości Użytkowych Karta Charakterystyki Scenariusz narażenia Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Inne
Zakład Sitkówka
Spoiwo hydrauliczne, wapienne TRZUSKAR HSD 5 Deklaracja Właściwości Użytkowych 086-UWB-007
Spoiwo hydrauliczne, wapienne TRZUSKAR HSD 12,5 Deklaracja Właściwości Użytkowych 086-UWB-007