Trzuskawica S.A. wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji pn. „Logistyka w Ratownictwie”, która odbyła się w Mikołajkach w dniach 4-7.09.2018 roku.

Wygłoszono referat nt.: „Lean Management narzędziem poprawy funkcjonowania parku maszynowego i bezpieczeństwa na przykładzie Trzuskawica S.A.”

Międzynarodowa Konferencja „Logistyka w Ratownictwie” jest konferencją interdyscyplinarną, umożliwiająca spotkanie i wymianę poglądów specjalistów z różnych dyscyplin i kierunków nauki zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem osób i mienia. Zakłada się, że głównym interdyscyplinarnie analizowanym problemem będzie optymalizowanie procesu logistycznego, produkcyjnego przebiegu akcji niesienia pomocy w różnych typach zagrożeń i zdarzeniach o zróżnicowanej skali i zasięgu.