W dniu 14 czerwca 2018 roku z inicjatywy Zespołu Zarządzającego w zakładzie Sitkówka zorganizowana została akcja Lean – 6S w rejonie bramy głównej. Akcja objęła m.in:
– sprzątanie pyłu, zamiatanie schodów i chodników,
– sadzenie drzewek,
– przycinanie drzew i krzewów,
– plewienie klombu przy dziale jakości,
– grabienie trawy,
– mycie separatorów
W akcji wziął udział cały Zespół Zarządzający oraz pracownicy zakładu, którzy mogli odejść od swoich stanowisk pracy.
Liczymy, że kolejna akcja również spotka się z tak pozytywnym odzewem.