11 października był w Trzuskawicy dniem doskonalenia procesów i zadbaniem o wspólne bezpieczeństwo.

Na Kujawach odbyła się jesienna odsłona akcji 6S mająca na celu poprawienie jakości pracy oraz bezpieczeństwa pracowników poprzez wysprzątanie terenów zielonych przy zakładzie. Objęła ona szereg prac: przycinanie krzewów i gałęzi, grabienie trawy, usuwanie chwastów, wapnowanie trawnika, czyszczenie dróg, zamiatanie chodników oraz zbieranie gałęzi. Akcja jest częścią wdrażania w Trzuskawicy filozofii 6S (Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina, Bezpieczeństwo) polegającej na zwiększeniu bezpieczeństwa na zakładzie pracy oraz w miejscu pracy każdego indywidualnego pracownika.

Tego samego dnia w zakładzie Sitkówka po raz pierwszy zorganizowany został tzw. „Gemba Walk”. W Trzuskawicy oznaczał on wspólne przejście po procesie produkcyjnym przez pracowników. Inicjatywa miała na celu znalezienie rzeczy do poprawy i doskonalenia w naszym miejscu pracy. Podzieleni na zespoły pracownicy wykryli ponad 30 usterek oraz oznaczyli je Tagami, w których wykryto nieprawidłowości.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję 6S oraz w Gemba Walk. To dzięki Wam – naszym pracownikom – pracujemy coraz bezpieczniej!