Zwracamy się dziś do Was w bardzo ważnej sprawie!

W ubiegłym tygodniu mieliśmy kolejny przypadek wtargnięcia osób postronnych na teren naszej kopalni w Sitkówce. Przebywanie na terenie kopalni wiąże się z szeregiem poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia spowodowanych m.in. wysokością ścian, prowadzeniem robót strzałowych, ruchem ciężkich pojazdów. Przypominamy, że na teren kopalni mają wstęp jedynie pracownicy Trzuskawica S.A. oraz dopuszczeni współpracownicy i wykonawcy.

Osoby trzecie mogą wejść na teren kopalni tylko po wcześniejszym przeszkoleniu i pod bezpośrednim nadzorem upoważnionych do tego pracowników Trzuskawica S.A. osób nieupoważnionych obowiązuje całkowity ZAKAZ wstępu. Jego złamanie grozi karą grzywny w wysokości kilkuset złotych, a nawet pozbawieniem wolności na okres jednego roku. Tak wysoka kara nie jest bezpodstawna. Troska o bezpieczeństwo jest dla nas priorytetowa, a każdy intruz na terenie kopalni może wywołać zagrożenie zarówno dla samego siebie, jak i dla innych.

Dlatego przypominamy o bezwzględnym zakazie wstępu nieupoważnionych osób! Szanujmy siebie nawzajem i wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo.

 

kopalnia ostrzeżenia