16 maja zakończyły się 25 Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego znane jako „Autostrada-Polska” zorganizowane przez Targi Kielce. Trzuskawica znalazła się wśród 260 firm, reprezentujących aż 18 krajów. Wśród nich były m.in. Niemcy, Dania, Rosja, USA, Wielka Brytania i oczywiście Polska. Przez trzy dni hale targowe stały się nie tylko strefą wystaw, ale też miejscem dyskusji i branżowych spotkań przedstawicieli szeroko pojętego sektora drogownictwa.

Swoje konferencje i spotkania zorganizowały między innymi – Katedra Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Centrum Badań i Analiz Rynku, Polska Izba Budownictwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Uczestnicy mieli też okazję wziąć udział w „Forum Zielona Autostrada” podczas którego specjaliści przedstawili sposoby na racjonalne i nowoczesne projektowanie przestrzeni miejskiej. Można było także posłuchać licznych seminariów, takich jak zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu „Drogi betonowe – trwałe i niezawodne rozwiązanie”.

Podczas, organizowanego od 2012 roku, Salonu Kruszyw Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Targi Kielce można było wziąć udział w debacie. Przedmiotem dyskusji były m.in. zmienione wymagania dla kruszyw wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA dla nawierzchni z betonu cementowego.

Jak co roku jesteśmy niezwykle dumni i wdzięczni, że mogliśmy być częścią tego wielkiego wydarzenia. Mamy nadzieję, że uda się spotkać również za rok!