Instytut Europejskiego Biznesu przyznał tytuły Brylantów Polskiej Gospodarki 2018. Spośród 51 000 przedsiębiorców, których wyniki finansowe zostały dokładnie przeanalizowane na podstawie wywiadów handlowych, wybrano 1000 najlepszych.

Metodologia, na podstawie której wyłoniono laureatów polegała na policzeniu przez Instytut Europejskiego Biznesu wartości rynkowej firm na koniec marca 2017.  Porównano też ich wyniki do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie

Wśród nagrodzonych znalazła się Trzuskawica, której wartość oszacowano na 845 mln złotych, co dało naszej firmie 6. miejsce w rankingu przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.

Wynik ten przyczynił się również do otrzymania 395. miejsca w notowaniach ogólnopolskich. Na liście wyróżnionych znalazły się największe przedsiębiorstwa, co tym bardziej podkreśla rangę przedsięwzięcia.

Gratulujemy wszystkim Laureatom! Znalezienie się wśród liderów polskiej gospodarki to ogromny zaszczyt.