Szanowni Państwo,

Dnia 12 czerwca 2015 roku odbędzie się kolejny Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w zakładzie Sitkówka.

W związku z tym, pragniemy przypomnieć przebieg ubiegłorocznego Dnia Bezpieczeństwa, zorganizowanego 13 czerwca 2014 roku, aby zachęcić Was do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

OBSERWUJĘ I REAGUJĘ Wdrożenie programu Bezpieczeństwa Behawioralnego pod hasłem „Obserwuję i Reaguję” zostało rozpoczęte w sierpniu 2014 roku w 2 lokalizacjach Trzuskawica S.A., tj. Sitkówka i Kujawy. Głównym celem programu jest zmiana zachowań na bezpieczne. Podejście do bezpieczeństwa oparte na zachowaniach koncentruje się na wzmacnianiu zachowań bezpiecznych i eliminacji zachowań ryzykownych. Poszukujemy odpowiedzi na pytania: […]

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR). Rozporządzenie to określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku Unii Europejskiej, w tym również na rynku polskim, wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad […]