Szanowni Państwo,

Dnia 12 czerwca 2015 roku odbędzie się kolejny Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w zakładzie Sitkówka.

W związku z tym, pragniemy przypomnieć przebieg ubiegłorocznego Dnia Bezpieczeństwa, zorganizowanego 13 czerwca 2014 roku, aby zachęcić Was do czynnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

OBSERWUJĘ I REAGUJĘ Wdrożenie programu Bezpieczeństwa Behawioralnego pod hasłem „Obserwuję i Reaguję” zostało rozpoczęte w sierpniu 2014 roku w 2 lokalizacjach Trzuskawica S.A., tj. Sitkówka i Kujawy. Głównym celem programu jest zmiana zachowań na bezpieczne. Podejście do bezpieczeństwa oparte na zachowaniach koncentruje się na wzmacnianiu zachowań bezpiecznych i eliminacji zachowań ryzykownych. Poszukujemy odpowiedzi na pytania: […]

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR). Rozporządzenie to określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku Unii Europejskiej, w tym również na rynku polskim, wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad […]

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach ( popularna budowlanka) w dniu 11.05.2012 odbyła się VII edycja konkursu na temat zastosowania wapna w budownictwie oraz innych gałęziach gospodarki pod nazwą „ Konkurs wiedzy o wapnie”.

W konkursie wzięło udział 120 uczniów szkoły – to bardzo dużo ale trudno się dziwić – nagrodami jak co roku jest stypendium roczne dla trzech osób ufundowane przez Prezesa Trzuskawica S.A. Michała Jankowskiego.

Mimo, że pytania były trudne to wyniki były dobre – dzięki temu konkursowi młodzież wie ,że warto się uczyć
Za parę lat ci młodzi ludzie pójdą do pracy , trafią prawdopodobnie na budowy w naszym kraju – to przyszli budowlańcy, którzy im więcej będą wiedzieć tym ich kunszt budowlany będzie lepszy.

Wapno produkowane przez Trzuskawica Spółka Akcyjna to materiał ekologiczny i zdrowy , tworzący w domach swoisty mikroklimat .
I chociaż to materiał tradycyjny to powstaje w oparciu o najnowocześniejsze metody .

Uczniowie mogli się o tym przekonać bo przed konkursem była zorganizowana wycieczka do zakładu oraz cykl wykładów.