Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w spółkach koncernu CRH to wartość i priorytet. Dlatego co roku CRH wyróżnia osoby, które w codziennej pracy w szczególny sposób dbają o bezpieczeństwo. Podczas tegorocznej edycji CRH Safety Awards jedną z nagrodzonych osób został nasz pracownik Karol Czerwiński – Specjalista ds. remontów, trener wewnętrzny Lean Management.
Karol mocno angażuje się w wiele projektów związanych z Bezpieczeństwem i Higieną pracy, zarówno jako lider jak i członek zespołów. Był liderem projektu mającego na celu likwidację źródeł izotopowych na transporcie pneumatycznym produktów sypkich na wydziale pakowni oraz kierownikiem projektu odpylania urządzeń na zakładzie przeróbczym Kowala. Ten ostatni projekt miał na celu obniżenie poziomu zapylenia w budynkach produkcyjnych. Karol miał także duży wkład w przygotowanie nowej interaktywnej tablicy szkoleniowej LOTOTO. Serdecznie gratulujemy!