W dniach 6 i 7 czerwca na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się IV edycja Górniczego Forum Ekonomicznego. Organizatorem konferencji był Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra
Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigi Emilewicz, Głównego Geologa Kraju –  Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Kraju – Mariusza Orion Jędryska oraz Rektora AGH – Tadeusza Słomki.

Podczas Forum Trzuskawicę reprezentował Krystian Milewski z wykładem: „Lean Mining – nowe podejście w górnictwie”. W trakcie tych dwóch dni poruszano wiele tematów związanych z naszą branżą – od ekonomii po zarządzanie organizacją.

Na konferencji można było zdobyć wiedzę w zakresie: „Kierunków ewolucji energetyki opartej na węglu”, „Monitorowania i automatyzacji procesów górniczych”, „Uwarunkowań funkcjonowania branży górnictwa skalnego w Polsce po roku 2020” i innych tematów związanych z górnictwem.

Wydarzenie to co roku gromadzi najwybitniejszych ludzi nauki oraz najlepszych praktyków i z branży. Pozwala na wymianę doświadczeń i przedstawienie innowacyjnych metod, które już dziś wykorzystywane są w górnictwie.

Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia i wyznaczać kierunki nowoczesnego górnictwa!