Szanowny kierowco,
W dobie szerzenia się pandemii COViD-19, aby chronić zdrowie Twoje oraz naszych pracowników poniżej znajdziesz kilka praktycznych informacji, jak chronić się przed zarażeniem koronawirusem:

ZASADY OGÓLNE

 • Kabinę pojazdu należy utrzymywać w czystości!
 • Wszystkie elementy sterujące, klamki w kabinie kierowcy należy regularnie wycierać środkami do dezynfekcji, jako minimum:
  • zawsze przed rozpoczęciem pracy
  • lub bezpośrednio po zmianie kierowcy
 • Należy regularnie i dokładnie myć ręce mydłem i ciepłą wodą przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po wydmuchaniu nosa, zakasłaniu lub kichnięciu.
 • Oprócz mydła do umycia rąk, można również stosować środki dezynfekujące!
 • Należy:
  • Korzystać tylko z takich miejsc odpoczynku, które mają higienicznie i czyste toalety/sanitariaty!
  • Unikać uścisków dłoni w zakładach, na placach budowy, u klienta, na parkingu z kolegami.

Maska ochronna twarzy nie jest pomocna dla osób zdrowych i dlatego nie jest obowiązkowa.

PAMIĘTAJ!

 • Zachowaj odległość od innych (co najmniej 1,5 m).
 • Trzymaj się z dala od grup osób w zakładach, na placach budowy i w lokalizacji klienta, o ile jest to możliwe.
 • Nie pozwalaj innym osobom wchodzić do kabiny ciężarówki.
 • Po załadunku / rozładunku natychmiast opuść miejsce (zakład / plac budowy / lokalizacja klienta) bez dalszych zbędnych opóźnień.
 • Nie wymieniaj dokumentów bezpośrednio (nie podawaj / nie bierz ich z rąk do rąk). Najpierw odłóż dokumenty i pozwól drugiemu podnieść je sobie. Zabierz dokument od kogoś innego tylko wtedy, gdy on / ona odłoży go jako pierwszy. Dokumenty podawaj przez okienko, szczelinę w szybie oddzielającej.
 • Po przybyciu na miejsce rozładunku/załadunku w zakładzie, na placu budowy, w lokalizacji klienta: ogranicz wychodzenie z kabiny pojazdu; skontaktuj się telefonicznie z osobą prowadzącą rozładunek/załadunek (dane takie można otrzymać na bramie wjazdowej).
 • Ogranicz kontakt przebywania w pomieszczeniach i rozmowy z innymi osobami (ochrona, operator wózka widłowego, dział sprzedaży, inni kierowcy). Obowiązuje wchodzenie pojedynczo do wszelkich biur, sterowni (jeśli jest to konieczne).

Przestrzeganie zasad higieny, to obecnie jedyny sposób ochrony przed zarażeniem koronawirusem!

ZASADY W TRZUSKAWICA S.A.

Informacje dla Kierowców

Uwaga Kierowcy!!!

 • Prosimy o obsługiwanie terminali samoobsługowych w rękawiczkach.
 • Prosimy o nie wchodzenie do pomieszczeń takich jak sterownia czy dyspozytornia.
 • Prosimy o pozostawianie dokumentów załadunkowych w przygotowanej przed sterownią urnie.

Numery telefonów do pracowników ładujących towary luzem:

Zakład Sitkówka
➢ PAKOWNIA: 695 202 259
➢ PRZEMIAŁOWNIA WAPNA: 697 095 437
➢ PRZEMIAŁOWNIA MĄCZEK: 663 778500
➢ MISTRZ WYDZIAŁU WAPNA: 601 848 100

Zakład Kujawy
➢ PRZEMIAŁOWNIA WAPNA BIELAWY 1: 728 887 953 lub 515 840 634,
/ZAŁADUNEK WAPNA MIELONEGO, ZAŁADUNEK WAPNA NAWOZOWEGO/
➢ PAKOWNIA WAPNA: 697 098 503,
/ZAŁADUNEK WAPNA HYDRATYZOWANEGO LUZ, WAPNA NA PALETACH/
➢ DZIAŁ HYDRATU: 728 887 952 ,
/ZAŁADUNEK WAPNA BRYŁ, ZAŁADUNEK WAPNA NAWOZOWEGO/
➢ MISTRZ ZMIANOWY: 697 091 535,
/NADZÓR NAD ZAŁADUNKAMI/

Życzymy bezwypadkowej jazdy i dużo zdrowia!
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę!