Samoobsługowy System Ważeń

W sierpniu 2012 roku firma wdrożyła w zakładzie Sitkówka (centrala) samoobsługowy system na wszystkich wagach samochodowych oraz bramach wjazdowych. Kierowcy posługują się kartami zbliżeniowymi lub jednorazowymi kodami i w ten sposób mogą samodzielnie wjechać na teren zakładu oraz samodzielnie dokonać ważenia. Terminale samoobsługowe są wyposażone w interkom połączony z działem obsługi klienta, który czuwa nad poprawnym przebiegiem operacji.

System jest zintegrowany z wprowadzoną w 2010 roku elektroniczną kontrolą załadunków. W przypadku załadunku kruszyw kierowca może pozostać w kabinie przez cały czas nie wychodząc ani na chwilę z auta. Wdrożenie pozwoliło znacznie zredukować czas obsługi kierowców (pobyt na wadze skrócił się średnio z 3,5 min do ok 8-10 sekund) oraz zwiększyło wydajność w obszarze obsługi klienta.

Kierowcy posiadający stałe upoważnienia do odbioru towaru mogą obecnie zgłosić swój przyjazd telefonicznie (numer telefonu do BOK jest umieszczony na karcie zbliżeniowej) i nie musza czekać w kolejce w budynku BOK. Po uzyskaniu akceptacji pracownika BOK kierowca może bezpośrednio udać się do bramy wjazdowej.

Portal B2B dla Klientów

W czerwcu 2013 roku firma uruchomiła internetowy samoobsługowy portal B2B dedykowany głównie dla płatników. Portal jest elektronicznym biurem obsługi klienta i pozwala na kontrolę informacji finansowych, złożonych zamówień i stopnia ich realizacji oraz umożliwia dostęp do dokumentów sprzedaży tj WZ i faktur z opcją wydruku duplikatów. Drugą funkcją systemu jest możliwość składania zamówień oraz wprowadzania upoważnień dla nowych kierowców oraz edycji już istniejących.

Portal B2B jest w pełni zintegrowany z systemem na wagach samochodowych i systemem załadunków. Dla klientów chcących aktywnie z niego korzystać została przygotowana opcja tworzenia dyspozycji załadunku co pozwoli na eliminację kontaktu z BOK i dodatkowo zwiększy wydajność. Integracja portalu z systemami na załadunkach i wagach pozwala klientom na śledzenie statusu auta, które znajduje się na zakładzie. Portal jest narzędziem bezpłatnym i jest stale rozwijany.

W niedalekiej przyszłości firma planuje udostępnić dla klientów dodatkowe dokumenty dotyczące jakości wyrobów tj. deklaracje CE, świadectwa kontroli jakości, deklaracje właściwości użytkowych.