Trzuskawica S.A.

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. BHP Inspektor ochrony przeciwpożarowej

miejsce pracy: Piechcin k/Inowrocławia

Główne obowiązki:

 • Realizacja zadań służby BHP wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów oraz celów i zadań BHP/PPOŻ wynikających z polityki i standardów Grupy CRH oraz Spółki Trzuskawica S.A.
 • Realizacja zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w celu zapewnienia zgodności z Aktami Prawnymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
 • Nadzór, koordynacja, współtworzenie odpowiednich standardów i procedur BHP/ PPOŻ oraz koordynacja i prowadzenie szkoleń BHP/PPOŻ
 • Przeprowadzanie kontroli, audytów i analiz zgodności BHP/PPOŻ wraz z propozycją działań do podjęcia
 • Współpraca z kierownictwem w zakresie ciągłej poprawy warunków bezpiecznej
  organizacji pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP i PPOŻ
 • Koordynowanie programu bezpieczeństwa behawioralnego
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP i PPOŻ

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w nowocześnie zarządzanej firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji (kursy, szkolenia)
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych
 • Pracę w miejscu, w którym dbamy o bezpieczeństwo
 • Przyjazną atmosferę pracy

Od kandydatów oczekujemy:

 • Ukończone studia wyższe lub podyplomowe na kierunku związanym z BHP, wykształcenie wyższe techniczne będzie dodatkowym atutem
 • Posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Minimum trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku (w branży produkcyjnej)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa i procedur z zakresu BHP i PPOŻ oraz umiejętność ich interpretowania
 • Dobra znajomość języka angielskiego, min B1
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomości obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office)
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz wysoka kultura osobista
 • Odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny”.

Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096034, NIP 657-038-67-32, REGON 000560101, kapitał zakładowy: 53.411.050,00 zł (wpłacony w całości).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.