Trzuskawica S.A.

ogłasza nabór na stanowisko:

Młynowy surowców mineralnych, operator urządzeń gaszalniczych

miejsce pracy: Bielawy 1, 88-192 Piechcin

Główne obowiązki:

 • Obsługa linii technologicznej produkcji wapna mielonego i hydratyzowanego
 • Obsługa urządzeń gaszalniczych, urządzeń załadowczych, zespołu przenośników
 • Prowadzenie procesu przemiału wapna oraz procesu hydratyzacji wapna

Oferujemy:

 • Interesującą i stabilną pracę w nowocześnie zarządzanej firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • Zdobycie doświadczenia oraz możliwość rozwoju w międzynarodowej organizacji
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji (kursy, szkolenia)
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych
 • Pracę w miejscu, w którym dbamy o bezpieczeństwo
 • Przyjazną atmosferę pracy

Od kandydatów oczekujemy:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy o podobnym charakterze
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym: w tym w niedziele i święta)
 • Mile widziane: dodatkowe uprawnienia np. elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV/ manewrowego / obsługi wózków jezdniowych, znajomość obsługi komputera (MS Office: Word, Excel)

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny”.

Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096034, NIP 657-038-67-32, REGON 000560101, kapitał zakładowy: 53.411.050,00 zł (wpłacony w całości).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.