Trzuskawica S.A.

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. planowania i rozliczeń produkcji

miejsce pracy: Sitkówka k/Kielc

Główne obowiązki:

 • Nadzór i współudział w tworzeniu planów produkcyjnych krótko i długoterminowych we współpracy z pionem produkcji, sprzedaży i logistyki
 • Monitorowanie realizacji planów produkcji oraz ich bieżącą korektę
 • Komunikacja i koordynacja przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesów
 • Cykliczna inwentaryzacja stanu zapasów na terenie zakładu
 • Udział w tworzeniu, wdrażaniu i stosowaniu kluczowych wskaźników efektywności
 • Wyznaczanie i raportowanie wskaźników OEE dla poszczególnych węzłów produkcyjnych
 • Udział w projektach optymalizacyjnych w procesie planowania i rozliczeń produkcji
 • Analizy i raportowanie wskaźników produkcyjnych
 • Realizacja zadań administracyjnych na rzecz działów produkcji

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w nowocześnie zarządzanej firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji (kursy, szkolenia)
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych
 • Pracę w miejscu, w którym dbamy o bezpieczeństwo
 • Przyjazną atmosferę pracy

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne: inżynieria produkcji lub pokrewne)
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży produkcyjnej min. 2 lata
 • Dobra znajomość j. angielskiego: poziom min. B1
 • Bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office (Excel, Power Point, Word)
 • Znajomość zagadnień związanych z procesem planowania produkcji
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu oraz identyfikacji i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Mile widziana znajomość programów ERP
 • Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu LEAN

Na zgłoszenia czekamy do:

31 maja 2019

(w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska)

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny”.

Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096034, NIP 657-038-67-32, REGON 000560101, kapitał zakładowy: 53.411.050,00 zł (wpłacony w całości).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.