Trzuskawica S.A.

ogłasza nabór na stanowisko:

Sztygar górniczy

miejsce pracy: Sitkówka k/Kielc

Główne obowiązki:

 • Nadzorowanie procesu wydobycia i produkcji
 • Kierowanie dużym zespołem ludzi
 • Koordynowanie wszelkich prac na wydziale wydobycia zgodnie z instrukcjami
 • Współpraca z innymi wydziałami w procesie produkcji
 • Znajomość zagadnień prawa pracy, prawa geologicznego i górniczego
 • Prowadzenie dokumentacji zmianowej dotyczącej wydobycia
 • Dbanie o porządek, ład i dyscyplinę pracy w czasie zmian (praca zmianowa)

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w nowocześnie zarządzanej firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji (kursy, szkolenia)
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych
 • Pracę w miejscu, w którym dbamy o bezpieczeństwo
 • Przyjazną atmosferę pracy

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: odkrywkowa eksploatacja złóż
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku osoby dozoru górniczego, uprawnienia zatwierdzone przez OUG, mile widziane stwierdzenie kwalifikacji dozoru wyższego
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa geologicznego i górnicze
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B oraz praktyka w prowadzeniu samochodu
 • Umiejętność realizacji wyznaczonych celów
 • Zdolność samodzielnego planowania i organizacji pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne
 • Odpowiedzialność, wysoki stopień samodyscypliny
 • Umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny”.

Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096034, NIP 657-038-67-32, REGON 000560101, kapitał zakładowy: 53.411.050,00 zł (wpłacony w całości).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.