Trzuskawica S.A.

ogłasza nabór na stanowisko:

Trading Manager

miejsce pracy: Sitkówka k/Kielc
obszar działania: Cała Polska

Rolą Trading Managera będzie stworzenie i zbudowanie kompletnej i efektywnej funkcji handlu kruszywem, która zapewni dotarcie z naszą ofertą do klientów na terenie całej Polski. Trading Manager będzie współpracował z wieloma interesariuszami wewnętrznymi (np. Logistyka, Kontrola Jakości, Dział Finansowy, Dział Prawny, Dział BHP) oraz zewnętrznymi (producenci, klienci, usługodawcy, organy nadzoru, inne). Poszukiwany kandydat powinien posiadać doświadczenie w branży budowlanej oraz cechować się kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i silnie rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

Główne obowiązki:

 • Rozpoznanie oraz pozyskiwanie nowych źródeł surowcowych
 • Sprzedaż kruszyw, mączki wapiennej oraz spoiw drogowych w segmentach Budownictwa Inżynieryjnego
 • Poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz rozwój sprzedaży w nowych segmentach
 • Współpraca z producentami, dystrybutorami, dostawcami (od strony handlowej i ewentualnie technicznej)
 • Nadzór nad partnerskimi zakładami
 • Wdrażanie usprawnień w obszarze obsługi klienta
 • Nadzorowanie prawidłowości umów zakupowych oraz sprzedażowych
 • Wdrażanie nowych produktów
 • Wsparcie techniczne klientów w zakresie rozwiązań produktowych
 • Rozwój importu

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w nowocześnie zarządzanej firmie o stabilnej pozycji rynkowej
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Narzędzia pracy: laptop, telefon komórkowy, samochód służbowy
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kompetencji
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych
 • Pracę w miejscu w którym dbamy o bezpieczeństwo
 • Przyjazną atmosferę pracy

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie w pracy z klientami z branży budowlanej
 • Znajomość rynku materiałów budowlanych, w szczególności branży budownictwa inżynieryjnego (mile widziana wiedza na temat branży kruszyw, technologii betonu, technologii mieszanek mineralno – asfaltowych , gruntów)
 • Znajomość procesów zakupowych oraz przetargowych
 • Znajomość zasad budżetowania i planowania
 • Skuteczność w realizacji zadań, orientacja na wynik
 • Proaktywne poszukiwanie pomysłów i wdrażanie nowych rozwiązań
 • Łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność skutecznej komunikacji uwzględniającej różnorodny profil odbiorców
 • Umiejętność efektywnego zarzadzania procesami
 • Umiejętność właściwego planowania i organizowania własnego czasu oraz pracy pod presją
 • Zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Samodzielność i sumienność
 • Odporność na stres i asertywność
 • Język angielski będzie dodatkowym atutem

Mile widziane: Doświadczenie w Dziale Zakupów (beton, asfalt, prefabrykacja, drogownictwo) i/lub Sprzedaży, wiedza w zakresie rozwiązań produktowych oraz technologii w branży budowlanej.

Na zgłoszenia czekamy do:

31 października 2020

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny”.

Jeśli wyśle Pani/Pan do nas CV, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie TRZUSKAWICA S.A. z siedzibą w Sitkówce, Sitkówka 24, 26-052 Nowiny, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096034, NIP 657-038-67-32, REGON 000560101, kapitał zakładowy: 53.411.050,00 zł (wpłacony w całości).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb obecnej rekrutacji, przez okres niezbędny do jej przeprowadzenia i będą przechowywane przez okres jednego roku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje usunięcie Pani/Pana danych.