W dniu 21.02.2018 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się Konferencja „CENWIS” dotycząca uruchomienia projektu: Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego. Przewodniczył jej Rektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz Marszałek Województwa Święktorzyskiego.

W ramach tego projektu Trzuskawica S.A. podpisała z Politechniką Świętokrzyską porozumienie o współpracy z Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów. Głównym celem współpracy jest propagowanie wymiany poglądów, doświadczeń w ramach B+R, a także możliwości wykonywania dla Trzuskawicy różnych projektów technicznych powłok ochronnych na podzespoły urządzeń, analiz uszkodzeń materiałów w skali nano, a także szeregu możliwości badawczych rozwijających nowoczesne zarządzanie parkiem maszynowym i obszarem utrzymania ruchu.