03 października mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XI Konferencji Naukowo-Technicznej pod hasłem „Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku”, zaczerpniętym od Johna Ruskina. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Cement Ożarów, spółkę wchodzącą w skład grupy CRH. Była to kolejna świetna okazja, aby się spotkać i podzielić doświadczeniami.

Konferencję podzielono na trzy bloki tematyczne, w których prelegenci wygłaszali swoje prezentacje. Pierwszy odbywał się pod hasłem „Cement – domieszki chemiczne – kruszywa”. Blok drugi to „Beton towarowy i prefabrykacja”, natomiast trzeci poruszał temat „Inwestycje Infrastrukturalne”. Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili specjaliści ze świata biznesu i nauki.

Jest nam niezwykle miło, że blok pierwszy zamykało przemówienie przedstawiciela Trzuskawicy. Łukasz Kosturkiewicz wygłosił prezentację pt. „Reakcja alkaliczno-krzemionkowa w kruszywach wapiennych – aktualny stan wiedzy.” Dziękujemy Łukaszowi za zaangażowanie, a wszystkim obecnym za tak liczne przybycie!