Kliknij w nazwę produktu, aby rozwinąć listę dostępnych dokumentów
do pobrania (m.in karta produktu, DWU).
Dokumenty wspólne znajdują się na dole każdej grupy produktów.

Kamień Wapienny

Kamień wapienny otrzymywany jest w wyniku obróbki mechanicznej skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych, w których zawartość głównego składnika: węglanu wapnia CaCO3 stanowi co najmniej 96% ogólnego ciężaru składników skały.

Kamień wapienny znajduje zastosowanie jako surowiec w procesie wypału wapna, przy produkcji stali i surówki, produkcji cementu, produkcji mączek i wypełniaczy wapiennych.

Dostępny produkt:

kamień wapienny granulacja 0-4 mm

kamień wapienny granulacja 8-16 mm

kamień wapienny granulacja 40-80 mm

kamień 80-150 mm do robót hydrotechnicznych

Dokumenty wspólne: