Kliknij w nazwę produktu, aby rozwinąć listę dostępnych dokumentów
do pobrania (m.in karta produktu, DWU).
Dokumenty wspólne znajdują się na dole każdej grupy produktów.

Mączki wapienne

Produkt otrzymywany poprzez zmielenie do wymaganego uziarnienia kamienia wapiennego. Głównym jej składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Mączka wapienna stosowana jest: w przemyśle szklarskim, jako wypełniacz do produkcji bitumicznych mas drogowych, w produkcji chemii budowlanej (m.in. do gotowych mieszanek murarskich i tynkarskich, klejów i fug), w przemyśle energetycznym jako sorbent do odsiarczania spalin, w przemyśle tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych jako wypełniacz i nośnik, w przemyśle paszowym jako składnik pasz i premiksów.

Produkty (nazwy handlowe):

kreda techniczna

mączka wapienna drobnoziarnista

mączka wapienna gruboziarnista

mączka wapienna supergruba

Dokumenty wspólne: