Kliknij w nazwę produktu, aby rozwinąć listę dostępnych dokumentów
do pobrania (m.in karta produktu, DWU).
Dokumenty wspólne znajdują się na dole każdej grupy produktów.

SPOIWA

Spoiwo TRZUSKAR jest mineralnym spoiwem hydraulicznym złożonym z materiałów wiążących i aktywnych wypełniaczy pucolanowych. Spoiwo TRZUSKAR wytwarzane jest na bazie:
– wapna palonego mielonego z przerobu skał wapiennych,
– popiołów lotnych ze spalania węgli,
– dodatków drugorzędnych.
Spoiwo TRZUSKAR jest przeznaczone w inżynierii komunikacyjnej (do ulepszenia gruntów słabych i gruntów przydatnych z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów, do ulepszonego podłoża nawierzchni, do dolnych warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej realizowanej w technologii stabilizacji spoiwami hydraulicznymi kruszyw i mieszanek) jak również może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym (przy niwelacji i makroniwelacji terenów, przy dostosowaniu do wymagań ochrony środowiska gruntów lub surowców, do likwidacji zagrożeń pożarowych, do budowy dróg i ciągów pieszo-jezdnych, do budowy dróg wewnętrznych).

ZAKŁAD SITKÓWKA – Produkty (nazwy handlowe):

Spoiwo hydrauliczne, wapienne TRZUSKAR HSD 5

Spoiwo hydrauliczne, wapienne TRZUSKAR HSD 12,5

Dokumenty wspólne