Kliknij w nazwę produktu, aby rozwinąć listę dostępnych dokumentów
do pobrania (m.in karta produktu, DWU).
Dokumenty wspólne znajdują się na dole każdej grupy produktów.

Wapno nawozowe tlenkowe

Zastosowanie

Wapno nawozowe przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury, żyzności i składu chemicznego. Można je stosować na wszystkich glebach, jednak w przypadku wapna tlenkowego zalecane jest przede wszystkim na gleby cięższe i zlewne, których odczyn zmienia się bardzo powoli a gleby te odznaczają się wysoką zdolnością buforową. Z uwagi na dużą koncentrację tlenku wapnia, wapno tlenkowe stosuje się w niższych dawkach w porównaniu z wapnem węglanowym.
Należy pamiętać, aby wysiew wapna tlenkowego następował na suchą glebę, podczas słonecznej pogody, z uwagi na jego wysoką higroskopijność. Natychmiast po wysianiu wapna tlenkowego należy je wymieszać z glebą.

Konfekcjonowanie

Wapno nawozowe jest dostępne luzem bezpośrednio na środki transportowe oraz na zamówienie w workach typu „big-bag”.

Składowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem oraz zanieczyszczeniem.

ZAKŁAD SITKÓWKA – Produkty (nazwy handlowe):

AgroBIELIK, wapno nawozowe odmiana 04

AgroBIELIK, wapno nawozowe odmiana 02

AgroBIELIK 90, wapno nawozowe odmiana 01

ZAKŁAD KUJAWY – Produkty (nazwy handlowe):

AgroBIELIK, wapno nawozowe odmiana 01 tlenkowe

AgroBIELIK, wapno nawozowe odmiana 03

AgroBIELIK, wapno nawozowe odmiana 04