Kliknij w nazwę produktu, aby rozwinąć listę dostępnych dokumentów
do pobrania (m.in karta produktu, DWU).
Dokumenty wspólne znajdują się na dole każdej grupy produktów.

wapno palone w bryłach

Wapno palone w bryłach

Wapno w bryłach powstaje z przerobu skał wapiennych poddanych procesowi kontrolowanego wypału i odsiewania mechanicznego. Znajduje zastosowanie w hutnictwie jako topik, w przemyśle chemicznym do produkcji karbidu, w przemyśle celulozowo-papierniczym, w przemyśle sodowym oraz w ochronie środowiska, jak również w rolnictwie i ogrodnictwie.

ZAKŁAD SITKÓWKA – Dostępny produkt:

wapno palone w bryłach 0-3 mm

wapno palone w bryłach 0-8 mm

wapno palone w bryłach 2-8 mm

wapno palone w bryłach 2-20 mm

wapno palone w bryłach 10-50 mm

wapno palone w bryłach 20-60 mm

wapno palone w bryłach 20-80 mm

wapno palone w bryłach 30-80 mm

wapno palone w bryłach 40-80 mm

ZAKŁAD KUJAWY – Dostępny produkt:

wapno palone bryły wysokoreaktywne

Dokumenty wspólne: