Trzuskawica, jako firma odpowiedzialna społecznie, zawsze chętnie bierze udział w inicjatywach edukacyjnych. Na początku listopada nasi pracownicy, m.in. Aneta Jas i Krystian Milewski, przeprowadzili szkolenie BHP dla studentów III roku inżynierii bezpieczeństwa Politechniki Świętokrzyskiej. Przyszli inżynierowie mieli okazję poznać ogólne założenia pracy służb BHP, 16 Zasad Chroniących Życie, Diamentowe Zasady Bezpieczeństwa, System Bezpieczeństwa Behawioralnego BBS i inne rozwiązania, które pozwalają nam stale podnosić poziom bezpieczeństwa pracy.

W ramach wycieczki edukacyjnej studenci poznali także zastosowanie wymogów BHP w praktyce. Kierownik Kopalni Daniel Pisany opowiedział o procesie wydobycia kamienia wapiennego oraz bezpieczeństwie robót strzałowych, Kierownik Procesu Mirosław Szczukiewicz omówił natomiast kwestie związane z wypałem wapna oraz przygotowaniem paliwa do pieców.

Mamy nadzieję, że wizyta studentów w Trzuskawicy zaowocuje w przyszłości, kiedy to sami będą musieli dbać o przestrzeganie zasad BHP w swoich miejscach pracy.