Nowoczesna, interaktywna tablica szkoleniowa LOTOC (LOTOTO) – zablokuj, oznacz i sprawdź (Lock Out, Tag Out, Try Out) – została zaprojektowana dla naszych pracowników oraz jej podwykonawców.

Służy ona rozwojowi najlepszych technik szkoleniowych dla poprawy bezpieczeństwa. Tablica odzwierciedla linię technologiczną, która znajduje się na zakładzie z zastosowaniem wszystkich oznaczeń oraz zabezpieczeń. Dzięki temu nie ma potrzeby zatrzymywania urządzeń, ponieważ tablica w dużym stopniu obrazuje mechanizmy maszyn. Jeśli w czasie szkolenia jakiś element nie zostanie zabezpieczony we właściwy sposób, na tablicy pojawia się uwaga o potencjalnym wypadku. W czasie szkolenia pracownik zderza się z rzeczywistością, przez co łatwiej jest mu wdrożyć wszelkie zasady dotyczące systemu LOTOC (LOTOTO) w życie.