Działania ekologiczne w wielu w firmach przestają być modą, a powoli stają się codziennością. Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza w swoich organizacjach akcje mające na celu promocję postaw i inicjatyw przyjaznych naszej planecie.

Zrównoważony rozwój, a co za tym idzie ochrona środowiska, to tematy priorytetowe także dla Trzuskawicy. Od stycznia rozpoczęliśmy kampanię, która ma na celu promowanie wśród naszych pracowników działania na rzecz ochrony środowiska. Głównym jej przesłaniem jest propagowanie wiedzy i zachowań dotyczących właściwego gospodarowania odpadami, ograniczenia zużycia wody i energii, a także zmniejszenia emisji pyłów, spalin i gazów.

Akcję przygotowali pracownicy Działu Ochrony Środowiska. Co kwartał realizowana będzie inna część kampanii.

Liczymy, że zainspiruje ona wszystkich naszych pracowników do jeszcze większej dbałości o środowisko.