W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach zorganizowano spotkanie dotyczące promocji zawodów budowlanych. 26 września stawiła się duża grupa reprezentantów władz województwa świętokrzyskiego, co z pewnością było zielonym światełkiem do podjęcia dalszych działań.

W spotkaniu uczestniczyli: Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach, Dyrektor Związku Pracodawców, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Prezes Forum Pracodawców oraz przedstawiciele Pracodawców i Dyrektorzy Szkół Województwa. Na tak ważnym dla rozwoju szkolnictwa z branży budowlanej nie mogło zabraknąć i nas, Trzuskawicy.Podczas spotkania Dyrektor ds. Produkcji Wapna i Mączek, Jerzy Kudliński, –przedstawił przebieg trwającej już od trzynastu lat współpracy zakładu Trzuskawica S.A. z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach. Warto wymienić tu m.in. organizację cyklicznego konkursu wiedzy o wapnie oraz stypendium fundowane przez Prezesa Trzuskawica S.A. Co roku, od wspomnianych już trzynastu lat ,trzech laureatów konkursu pobiera roczne stypendium..), Ponadto, zdecydowaliśmy także o doposażeniu pracowni szkolnej w stół wibracyjny INDUKTA oraz mieszadła elektryczne i inne urządzenia potrzebne do nauki zawodów budowlanych.

Spółka uczestniczy także w ważnych wydarzeniach szkolnych takich jak: konkursy, pikniki czy dyktanda techniczne.

Niezmiernie cieszy nas to, że możemy aktywnie przyczyniać się do wspierania uzdolnionej młodzieży.