19 września 2018 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy informującej o objęciu patronatem szkoły przez Trzuskawica S.A.

Oficjalnego odsłonięcia tablicy dokonał Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlowych Trzuskawica S.A.– Pan Andrzej Piwowarski oraz Dyrektor ZSZ Nr 1 Pani Monika Biskup.

W uroczystości brali udział dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie oraz przedstawiciele firmy Trzuskawica S.A. Symboliczne wmurowanie tablicy podkreśla trwającą już ponad piętnaście lat współpracę.

Pan Andrzej Piwowarski zapewnił jednocześnie, że firma w dalszym ciągu będzie wspierać ZSZ Nr 1 w rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Warto podkreślić, że zakład w Sitkówce, należący do Trzuskawica S.A., jest jednym z największych zakładów w Europie, produkującym kruszywa, wapno oraz mączkę.