Trzuskawica S.A. wzięła udział w 13 Międzynarodowej Konferencji Electromachining EM2018 organizowanej w dniach 9-11.05.2018 r. w Bydgoszczy.

Konferencja odbywa się cyklicznie co trzy lata. W gronie naukowców oraz przedstawicieli przemysłu z różnych krajów poruszane są problemy techniczne związane z obróbką materiałów oraz różnorodnymi nowoczesnymi technologiami dla doskonalenia materiałów inżynierskich dla przemysłu.

Kontynuując współpracę firmy Trzuskawica S.A. z Politechniką Świętokrzyską wygłoszono dwa wspólne referaty: „Właściwości powłok diamentopodobnych domieszkowanych krzemem” oraz „Wpływ nietoksycznego chłodziwa na powłoki diamentopodobne”. Pierwszy z referatów został wygłoszony przez Pracownika Trzuskawica S.A. – Krystiana Milewskiego, który m.in. zajmuje się doskonaleniem rozwiązań technicznych dla przemysłu. Obydwa referaty związane są z propozycjami rozwoju nowoczesnych powłok diamentopodobnych na materiały inżynierskie stosowane w przemyśle wapienniczym oraz na narzędzia skrawające do obróbki detali.