Szanowni Państwo, przypominamy:

Od 1 sierpnia 2019 r. przyjmowane są dokumenty i wnioski o refundację kosztów wapnowania gleb w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto się o nią postarać, ponieważ dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lata.

Jak ubiegać się o wsparcie?

  • Przede wszystkim należy najpierw odwiedzić najbliższą Okręgową Stację Chemiczno–Rolniczą i pobrać odpowiednie dokumenty (można to zrobić także przez internet na stronie: https://schr.gov.pl/p,231,wniosek-do-wfosigw).
  • Następnie należy dokonać badania pH gleby. Warto, aby obejmowało ono także fosfor, potas, magnez. Możemy też wykorzystać starsze badania, ale wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku.
  • Powinniśmy także posiadać zalecenia dotyczące wapnowania. O dotacje ubiegać się mogą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
  • Do regeneracji kwalifikują się gleby o odczynie pH 5,5 i mniejszym.

W dalszej kolejności składamy wniosek i dokonujemy zakupu wapna nawozowego oraz środka wapnującego, które odpowiadają określonym przepisom (można je znaleźć tutaj: https://schr.gov.pl/p,225,typy-wapna-nawozowego i tutaj: https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie).

Spośród produktów naszej Firmy polecamy linię produktów AGROBielik:

  • HIT – AgroBielik 70 – wapno tlenkowe odmiany 02 łączące szybkość odkwaszania wapna tlenkowego i długotrwałe działania wapna węglanowego;
  • HIT – AgroBielik 60 – jedyne wapno tlenkowe zawierające węglan wapnia aktywowany termicznie;
  • AgroBielik 90 – wapno tlenkowe do gleb ciężkich, wymagających natychmiastowej poprawy, dostępne również w granulacji do 3 i 8mm;
  • Agrobielik 50 i 40 – tradycyjne wapno węglanowe o długotrwałym działaniu, na ziemie lekkie.

Jeśli spełnione zostaną wszystkie wymagania otrzymamy refundację – w zależności od wielkości gospodarstwa – od 100 do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO i CaO+MgO).