W ramach Polityki Zaangażowania Społecznego dnia 26 maja 2015 roku Zakład Sitkówka TRZUSKAWICA S.A. odwiedzili studenci II roku Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego wraz z wykładowcami Wydziału Geologii UW: dr Pauliną Leonowicz i dr Marcinem Stępniem. Wizyta ta realizowana była w ramach ćwiczeń terenowych dla studentów MSOŚ UW pt.: „Zintegrowane obserwacje i pomiary środowiska przyrodniczego w Górach Świętokrzyskich”.

Studentom została przedstawiona historia Zakładu jak również 50-letnia tradycja i doświadczenie w wydobywaniu i przetwarzaniu kamienia wapiennego w Zakładzie Sitkówka oraz problematyka związana z ochroną środowiska. Studenci podczas wizyty w Zakładzie odwiedzili wyrobisko górnicze „Trzuskawica”, mieli możliwość obserwacji kruszenia kamienia w zakładzie produkcyjnym Trzuskawica oraz poznali technologię wypału wapna.

Dokumentacja fotograficzna z wizyty: