21 kwietnia 2015r. uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Kowali wraz z nauczycielami odwiedzili Zakład Sitkówka Trzuskawica S.A. Wizyta ta realizowana w ramach Polityki Zaangażowania Społecznego miała na celu zapoznanie uczniów pobliskiej szkoły z zagrożeniami występującymi na wyrobisku górniczym (zapobieganie niepowołanym wejściom na teren zakładu), lecz była także elementem prowadzonych przez szkołę projektów: poznawania różnych grup zawodowych, obchodów Dnia Ziemi. W zwiedzaniu Trzuskawicy wraz z uczniami uczestniczył wójt  gminy Sitkówka – Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz oraz Prezes OSP Kowala Czesław Bentkowski.

Na początku dzieci zapoznały się z maszynami pracującymi na kopalni tj. wozidłem Biełaz i ładowarką. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, a także wójt mieli okazję usiąść w kabinie ładowarki i zapoznać się z teorią dotyczącą zasad jej obsługi. Asystował im operator ładowarki. Wykonano wiele pamiątkowych zdjęć przy kole Biełaza czy łyżce ładowarki. Dzieci poznały także sygnały wykorzystywane przez operatora ładowarki do komunikacji z kierowcą Biełaza przy załadunku. Następnie uczniowie mieli możliwość obejrzenia takiego załadunku na wyrobisku Trzuskawica. Dzięki przejściu po poziomie eksploatacyjnym dzieci zobaczyły z bliska nasz surowiec.

Druga część wizyty odbyła się w sali konferencyjnej. Tam uczestników powitał Prezes Zarządu Michał Jankowski. Na salę przybył też na chwilę Dyrektor Zarządzający CRH Polska Mark Lowry. Teresa Wiewióra omówiła dźwiękowe sygnały ostrzegawcze oraz symbole graficzne informujące o zagrożeniach. Dzięki filmom dostarczonym przez kopalnię, wszyscy na Sali mogli obejrzeć jak wyglądają prace strzałowe. Dzieci zostały zapoznane z procesem przeróbczym kamienia wapiennego, a także mogły obejrzeć próbki naszych produktów. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Kowala przypomniał dzieciom zasady ochrony przeciwpożarowej związanej m.in. ze spacerami w lesie i sezonem wakacyjnym. W czasie całej wizyty podkreślaliśmy nie tylko aspekty związane z bezpieczeństwem, lecz także z ochroną środowiska (niewywożenie śmieci do lasu czy na teren ZG). Na koniec dzieci otrzymały prezenty w postaci odblaskowych gadżetów z logo spółki.