TRZUSKAWICA S.A. kontynuuje rozwój współpracy z Uczelniami.
W Katedrze Mechaniki, na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach został umieszczony poster, którego jednym ze współautorów jest pracownik Trzuskawica S.A.
Poster dotyczy metodologii badań materiałów z powłokami diamentopodobnymi na nowoczesne łożyska do urządzeń pracujących w warunkach dużych obciążeń, zapylenia oraz środowiska korozyjnego.

Mamy nadzieję na kolejne tego rodzaju działania!