Co nowego na rynku cementu, kruszyw i wapna? Jak wyglądać będzie kopalnia w dobie przemysłu 4.0? W co warto inwestować i jak optymalizować swoje zakłady? Jak efektywnie zarządzać utrzymaniem ruchu i dbać o park maszynowy? Dlaczego na punkcie bezpieczeństwa warto mieć obsesję? To jedne z wielu pytań, które padły podczas jubileuszowej 25 edycji konferencji KRUSZYWA CEMENT WAPNO zorganizowanej w dniach 4-5 października 2018 r w kieleckim hotelu Binkowski. Przedstawiciele Trzuskawica S.A., będącej partnerem branżowym, wygłosili dwie prelekcje o ładzie i porządku 6S, standaryzacji w kierunku poprawy bezpieczeństwa oraz prewencyjnym utrzymaniu ruchu.