W związku z planowaną realizacją Projektu „Przeprowadzenie badań zeroemisyjnej, bezodpadowej i efektywnej energetycznie mielącej instalacji przemysłowej”, dla którego Spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych, szczegółowo opisanych w treści załączonego dokumentu.

Link do zapytania ofertowego:

https://www.trzuskawica.pl/wp-content/uploads/2020/04/Trzuskawica-Zapytanie-ofertowe-podwykonawca-BR.pdf