Zintegrowany System Zarządzania

Dostarczamy produkty dla takich działów jak budownictwo, ochrona środowiska, rolnictwo czy hutnictwo.

W Trzuskawica S.A. od 1910 roku z powodzeniem wydobywamy kamień wapienny i produkujemy wapno najwyższej jakości, które dostarczamy do takich sektorów jak: budownictwo, ochrona środowiska, energetyka, hutnictwo, rolnictwo, przemysł papierniczy, chemiczny i inne.

Pobierz księgę ZSZ

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią jest zgodny z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015-10

  Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania

 • PN-EN ISO 14001:2015-09

  Systemy Zarządzania Środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania

 • PN-EN ISO 50001:2018-09

  Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania

Przedstawia również zasady i sposoby realizacji poszczególnych wymagań norm:

 • PN-EN 459-3:2015-06

  Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności

 • PN-EN 12620+A1:2010

  Kruszywa do betonu

 • PN-EN 13043:2004

  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

 • PN-EN 13242+A1:2010

  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

 • PN-EN 13383-1:2003

  Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania

System Zarządzania Jakością
i Środowiskiem

System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 zapewnia spełnienie wymagań klientów jak również wszystkich naszych stron zainteresowanych i stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów przez Trzuskawica S.A. System umożliwia prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności biznesowej pozwalającej zachować wiodącą pozycję na rynku oraz dostosować się do wymagań partnerów biznesowych Trzuskawica S.A.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015-09 w Trzuskawica S.A. jest wspomaganiem działań związanych z ochroną środowiska oraz zapobieganiem zanieczyszczeniom środowiska. System Zarządzania Środowiskiem pozwala na zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i oszacowanie wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne.

Wdrażając System Zarządzania Jakością i Środowiskiem mamy na celu:

 • usprawnienie działań i ciągłe doskonalenie Spółki oraz adaptację do zmieniających się warunków na rynku,
 • właściwy przepływ informacji w Spółce, poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju Spółki,
 • poprawę jakości wyrobów i usług,
 • identyfikację i optymalizację procesów produkcyjnych,
 • umożliwienie zbierania danych i podejmowania na ich postawie decyzji strategicznych dot. rozwoju Spółki,
 • spełnienie wymagań prawnych i innych,
 • ograniczenie szkodliwych emisji do powietrza,
 • nieustający proces doskonalenia Spółki poprzez uruchomienie działań korygujących, zapobiegawczych oraz doskonalących,
 • poprawę konkurencyjności i wizerunku firmy na rynku,
 • zwiększenie zaufania aktualnych i przyszłych klientów oraz partnerów biznesowych Trzuskawica S.A.

Obowiązujące Polityki

Trzuskawica Spółka Akcyjna w ramach prowadzonej Polityki Energetycznej zapewnia podjęcie działań, które pozwalają na zmniejszenie kosztów energii, zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO2 .

Aspekty Środowiskowe

W Trzuskawica S.A. zidentyfikowano następujące znaczące aspekty środowiskowe:

Zakład Sitkówka

emisje podczas wypału wapna: SO2, CO, CO2

Zakład Kujawy

emisje podczas wypału wapna: pyłu, SO2, NO2, CO, CO2, TOC, metali

Certyfikaty

Zakład Sitkówka
Zakład Kujawy

Zakład Sitkówka

System Zarządzania Energią

Koszty energii, jej efektywność i wpływ na środowisko naturalne mają podstawowe znaczenie na całym świecie, w szczególności w sektorach przemysłu zużywających duże ilości energii. Dlatego konieczne jest podjęcie działań, które pozwalają na zmniejszenie kosztów energii, zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO2.

Efektywność energetyczna, czyli po prostu oszczędzanie energii, to nie tylko sposób na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu produkcji energii, ale także realne źródło oszczędności. Oszczędzanie energii powinno polegać przede wszystkim na jej racjonalnym lub jak najbardziej optymalnym zużyciu, a nie na odmawianiu sobie podstawowych wygód takich jak ciepło w domu czy oświetlenie.

Wdrażając System Zarządzania Energią zgodny z normą PN-EN ISO 50001:2018-09 mamy na celu:

 • zmniejszenie kosztów poprzez zmniejszenie zużycia energii i uporządkowane podejście do identyfikacji, pomiaru i zarządzania zużyciem energii,
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych – spełnienie oczekiwań interesariuszy, a także wszystkich nałożonych wymagań zarówno teraz jak i w przeszłości,
 • zabezpieczenie dostaw energii – zrozumienie zagrożeń związanych z energią oraz identyfikacja obszarów firmy najbardziej na nie narażone,
 • innowacyjność – gospodarka nisko-emisyjna to stworzenie możliwości dla przyszłych nowych produktów i usług,
 • zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Trzuskawica S.A. planuje zmniejszenie rocznego zużycia energii na Mg wyrobu o ok. 2%.

Obowiązujące Polityki

Trzuskawica Spółka Akcyjna w ramach prowadzonej Polityki Energetycznej zapewnia dostarczanie wyrobów zgodnych z wymaganiami obowiązujących norm oraz spełniających wymagania i oczekiwania Klientów.

Aspekty Energetyczne

W Trzuskawica S.A. zidentyfikowano następujące znaczące aspekty energetyczne:

woda technologiczna,
energia elektryczna,
paliwo stałe,
sprężone powietrze.

Certyfikaty

Zakład Sitkówka
Zakład Kujawy
Kopalnia Bazaltu Targowica

Interesująca
oferta?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Piotr Różycki

Manager ds. Sprzedaży Kruszyw

(+48) 509-704-078

Tomasz Wilczkowski

Manager Segmentu Budowlanego i Rolniczego

(+48) 507-143-070

Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajduje się w naszej polityce prywatności

Twoja przeglądarka (Internet Explorer) jest nieaktualna

Strona może nie wyświetlać się poprawnie.

Pobierz jedną z poniższych, aktualnych, darmowych przeglądarek:

Microsoft Edge Icon
Edge
Microsoft
pobierz
Google Chrome Icon
Chrome
Google
pobierz
Opera Icon
Opera
Opera Software
pobierz
Mozilla Firefox Icon
Firefox
Mozilla Foundation
pobierz

Większe bezpieczeństwo, szybkość i wygoda.

Plik pobierany jest z oficjalnej strony sprzedawcy.